lyrics

Dhokha Song Lyrics – Kaka Ji Movie

Dhokha Song Lyrics :

ਦਿਲ ਦਿ ਰੋਗੀ ਅਲਾਹਰ ਉਮਰੇ,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੈਲੀ ਫਸ ਜੈਂਡੇ,
ਹਾਉਲੀ-ਹਉਲੀ ਮੋਹਬਤਿ ਕੀਰੇਹ
ਹੱਡਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਚ ਜੈਂਡੇ,

ਫੇਰ ਮੇਹਖੇਨ ਲਾਜ ਹੁੰਦੋ
ਅਨਾ ਇਛਾ ਬਿਮਰਨ ਦਾ,

ਧੁਖ ਤਨ ਦਸੂਰ ਹੋ ਗਇਆ,
ਸੋਹਨੀਆ ਨਾਰਨ ਦਾ (x3).

ਬੈਂਕ ਥੌਡੀ ਜੱਦਨ ਏਹ ਸ਼ਦ ਜੰਡਿਆ ਨੇ,
ਪਿਆਰ ਮੋਹਬਤ ਈਛਕ ਭੁਲਕੇ ਕੰਦ ਜੰਡਿਅਨ ਨੇ (x2),

ਬੱਧਾ ਚੇਹਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਔਖਾ ਏ,
ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ,

ਢਾਖਾ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਹਨੀਅਨ ਨਾਰਾਅਨ ਦਾ (x3).

ਯਾਦਾ ਰੋਮਨ ਨੂ ਖਾਂ ਜੰਦੀ ਅਈ,
ਜਡੋਨ ਬਾਨੋਤੀ ਹਸੇਆਨ ਦੀ,
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (x2)

ਤਾਈਓਂ ਜਾਗ ਦਾ ਹਾਸਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜੰਡ ਏਈ,
ਪੁਟ ਸਰਦਾਰਨ ਦਾ

ਢਾਖਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਨੀਯਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾ (x3).

ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਲੀ ਸਾਦੇ ਨਾਵਲ ਨੀ ਹੋਈ ਏ ਗਾਂਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਯਰ ਸੀ ਯਾਰਾਨਾ ਦਾ

ਧੁਖ ਤਨ ਦਸੂਰ ਹੋ ਗਇਆ,
ਸੋਹਨੀਆ ਨਾਰਨ ਦਾ (x3).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *