lyrics

Bholepan Video Song – Ashke

Bholepan Song Lyrics

ਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਆਨ ਗਾਲੀਅਨ ਡੀ
ਮੇਰੀ ਆਵਾਗਾਰਡ
ਤੂੰ ਨਾ ‘ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਸੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਤਾਲੀਅਨ ਭੜ੍ਹਦੀ ਹੈ,

ਓ ਵਾਹਕ ਸ਼ੂਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਡੀ,
ਕੀਨ ਸੁੱਨੇ ਸੀ ਲੰਗੜ,
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂ ਐਪਾਨ
ਓਦੋਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨਡੇ.

ਮਯੂ ਚੇਤ ਆਉਡੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ
ਤੇਰੇ ਭੋਲੀਪੇਨ,
ਮਯੂ ਚੇਤੁ ਆਉਡੇ ਨੇ ਕੀਸ
ਤੇਰੇਪਗਲਪਾਨ

ਤੇਰਾ ਹਸਨਾ ਰਾਸਨਾ ਲਾਂਨਾ
ਤੇਰੇ ਮਨੌਨ ਦੀ ਧਾਂ ਨੇ
ਮੇਨੂ ਚੇਤ ਸਾਸੇ ਨੇ ਟੀਰੇ
ਸੂਟਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀ,

ਹੋ ਕਾਾਲੀ ਰਾਵਤ ਓ ਤੈਰੇ,
ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਸੀ ਤੁੁ ਮੁਰਿਯਅਰੇ,
ਓ ਕੀ ਲਾਈਨਾ ਸੀ ਕਾਰਕੇ
ਦਰਸ਼ਨਕਾਈ ਚੈਨ ਡੇ

ਮਯੂ ਚੇਤ ਆਉਡੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ
ਤੇਰੇ ਭੁਲਆਪਨ ਡੀ,
ਮਇਨੂ ਚੇਤ ਆਊਡੇ ਨੇ ਚੁੰਨੇ
ਤੇਰੇ ਪਗਲਪਾਨ

ਓਦੋਨ ਬਿੱਟ ਦਿਲਨ ਦੇ ਅਖਾਂ ਦੀ ਨੁੰ ਸਮੂਹਿਨ ਹੰਡੇ ਸੀ
ਓਦੋਂ ਕਾਦਿ ਵੈਲੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਹੰਡੇ ਸੀ,

ਤੁੱ ਕਾ ਆੁਣ ਕਾਦ ਜਾਨ
ਸਬ ਰਖਿਆ ਪਾਟਾ ਟਿਕਣਾ,
ਸੀ ਸਾਧਪੁਰੀ ਨ ਪਾਟ ਤੇਰੇ
ਪਾਲ-ਪਾਲ, ਛੀਨ-ਛੀਨ ਡੇ,

ਮਯੂ ਚੇਤ ਆਉਡੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ
ਤੇਰੇ ਭੋਲੇ ਪਨ ਡੇ,
ਮਯੂ ਚੇਤ ਆਉਡੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ
ਕਿੱਸੇ ਮਾਤਰ ਪਾਗਲ ਪਾਨ ਡੇ.

Also, Read about

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *